fbpx

Dende as nosas orixes, os nosos Estatutos establecen que somos unha asociación sen ánimo de lucro que ten como principal obxectivo a defensa dos dereitos das persoas LGTBI. Somos unha entidade apartidista (que non apolítica), aconfesional e feminista. A ponencia política, aprobada en xuntanza ordinaria no 2019, establece nove liñas de traballo:

Saúde Integral

Facemos fincapé na prevención de ITS, cunha atención especial ao VIH/SIDA. Así mesmo, outorgámoslle unha grande importancia á sáude mental, que, xunto coa saúde sexual, son as grandes esquecidas do Sistema Nacional de Saúde.
Pacto Social VIH
Somos unha entidade asinante do Pacto Social do VIH

Migración

Traballamos pola integración das persoas migrantes e refuxiadas. Por iso, ofrecemos información e asesoramento personalizado en colaboración con outras ONG e os servizos sociais da cidade.

Maiores

Como sociedade e como colectivo temos unha débeda histórica, xa que loitaron fai décadas polos dereitos dos que gozamos na actualidade. Compre visibilizar as súas historias, mellorar as súas condicións de vida —pensións dignas, atención sanitaria de calidade, residencias, etc.— e colaborar coas entidades que traballan na defensa da memoria histórica.

Orgullo de Lalín, 2018
Lectura do pregón do Orgullo de Lalín 2018 polo xornalista Alfonso Hermida.

Rural

Galicia é unha comunidade eminentemente rural e a poboación vive tradicionalmente en núcleos moi dispersos. Loitamos pola visibilidade das realidades LGTBI nas vilas e pobos, para que as xentes do rural non estean obrigadas ao sexilio —abandono do lugar de orixe por mor da orientación sexual—

Laboral

Ofrecemos formación a traballadores e empresarias sobre o valor engadido que aporta a diversidade nas empresas e nas administracións públicas.
A maiores colaboramos co programa YesWeTrans da FELGTBI+, que persegue xerar oportunidades de inserción sociolaboral para as persoas trans. O obxectivo é reducir as alarmantes taxas de paro que afectan a este colectivo.

Educación

Cremos nun sistema educativo que eduque na diversidade; é por iso que colaboramos con centros de ensinanza, impartindo obradoiros para o conxunto da comunidade educativa (docentes, alumnado, ANPAS, etc.).

Mocidade

Queremos empoderar ás novas xeracións, facilitando a participación da mocidade no proceso de toma de decisións políticas e na vida da asociación.

FELGTB Jornadas jóvenes en la Orotava 2019
Xornadas “Jóvenes Sin Armarios” da FELGTB, La Orotava, 2019

Cultura

Traballamos promovendo en espazos da nosa comunidade espectáculos e manifestacións artísticas que visibilicen a diversidade, así como promocionando a producción das creadoras LGTBI.

Deporte

Visibilizamos a deportistas LGTBI para acadar a igualdade de dereitos neste eido.

Revisamos periodicamente estes eidos e actualizamos a nosa ponencia política redeseñando as liñas de traballo.

error: Este contenido está protegido. Este contido está protexido.