fbpx

ALAS A Coruña infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recompilados pola navegación a través do sitio web alasacoruna.org.

Neste sentido, o titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso deste sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade, así como das condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: ALAS A Coruña
 • CIF: G70249461 
 • Enderezo: R/ Cardenal Cisneros 68 baixo dereita, CP: 15007, A Coruña.
 • Correo Electrónico: info@alasacoruna.org
 • Sitio Web: alasacoruna.org

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: o titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de sus datos persoais, que pode ser para uno ou varios fins específicos sobre os que lle informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o titular lle solicitará soamente os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins co que los solicitan.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteránse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou fins do tratamento. O titular informaralle do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o titular revisará periodicamente las listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debe saber que o titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por alasacoruna.org non é necesario que facilite ningún dato persoal. Os casos nos que si proporciona os seus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.

Os seus dereitos

O titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente pola persoa interesada, solicitándoo directamente ao titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitara os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidad dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do titular.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@alasacoruna.org xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Agencia Española de Protección de Datos, si considera que o tratamento dos datos persoais que lle concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para mandar un correo ao titular, subscríbese ao seu boletín ou realiza unha contratación, está facilitando información de carácter persoal da que o responsable é o titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo física, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar esta información, da o seu consentimento para que a súa información sexa recopilada, empregada, xestionada e almacenada por alasacoruna.org, so como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: o titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo de su sitio web coa finalidade de responder as súas consultas.
 • Por exemplo, o titular utiliza eses datos para dar resposta as súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así coma calquera outra consulta que poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou da contratación.
 • Os datos que facilite ao titular estarán situados nos servidores de Raiola Networks, con domicilio en Avenida de Magoi 66 Semisoto, Dereita, 27002 Lugo.

Existen outras finalidades polas que o titular trata os seus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación.  O titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o emprego de cookies que se descargan no seu ordenador cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 • Para xestionar as redes sociais. O titular ten presencia en redes sociais. De facerse seguidor nas redes sociais do titular o tratamento dos seus datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de emprego, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaou previamente.

Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

O titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presencia na rede social, informarlle das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Raiola Networks. A seguridade dos seus datos está garantida, pois toman todas as medidas de seguridade necesarias con este fin. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (coma vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente do mesmo xeito que se tivera visitado a outra web.

Estes sitios web poden recopilar datos sobre vostede, empregar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción empregando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente precisa o emprego de cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda la información relativa á política de recollida, á finalidade e ao tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento.

Para contactar co titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o titular son:

 • Datos identificativos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao titular conservaranse até que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • ALAS A Coruña é a asociación que xestiona o servizo do Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia. O seu enderezo social está na R/ Cardenal Cisneros 68 baixo dereita, CP: 15007, A Coruña.
 • ALAS A Coruña so empregará os datos persoais de forma anonimizada para elaborar os informes do observatorio a principios de cada ano e de forma individual co único fin de atender as solicitudes e consultas que lle cheguen a través da presente páxina. 
 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware da que a súa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 
 • Atopará máis información nesta ligazón.
 • Google Analytics emprega “cookies”, que son arquivos de texto situados no seu ordenador, para axudar ao titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie ao respecto do uso do sitio web (incluíndo o seú enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies que empregan Google e mailos seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por alasacoruna.org podense recoller datos non identificativos, que poden incluír, o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se empregan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser empregados para identificalo a vostede.

O sitio web emprega os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics

O titular emprega a información obtida para acadar datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do sitio web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao sitio, exonerando ao titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como usuario do sitio web declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consinte o tratamento dos mesmos por parte do titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@alasacoruna.org xunto coa proba válida en dereito, como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe ningún dato que o titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de privacidade

O titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así coma a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes en tanto non sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

error: Este contenido está protegido. Este contido está protexido.