Dacordo cos nosos Estatutos, a xunta directiva é elixida pola Asamblea Xeral da asociación anualmente.

Cargos da xunta directiva

  • Presidencia: Ana García Fernández
  • Vicepresidencia: Carlos Emilio Mella Casal
  • Secretaría: Carlos Manuel Tilve Álvarez
  • Tesouraría: Damián Pallas Carrillo
  • Vogalía de xuventude: Ana Martina roel Tomé
  • Vogalía de igualdade: Sara-Altair Rodríguez Palacios
  • Vogalía de cultura: Diego Brandariz Astray
  • Vogalía: Rosario Carmen Costas Núñez