fbpx

ALAS A Coruña, provista con CIF G70249461, enderezo R/ Cardenal Cisneros 68 baixo dereita, CP: 15007, A Coruña, non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na páxina de Internet da asociación ALAS A Coruña.

Cos límites establecidos na ley, ALAS A Coruña non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas de Internet. 

Os contidos e información non vencellan a ALAS A Coruña nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo, trátase pois dun servizo ofrecido con carácter soamente informativo e divulgativo. 

A páxina de Internet da asociación ALAS A Coruña pode conter ligazóns (links) a outras páxinas de terceiras partes que ALAS A Coruña non pode controlar. Polo tanto, ALAS A Coruña non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer nestas páxinas de terceiros. 

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e mailo resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de ALAS A Coruña ou os seus licenzantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de ALAS A Coruña. 

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que ALAS A Coruña ofrece a través do sitio web, deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, informámoslle que, mediante as achegas dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos arquivos de ALAS A Coruña co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza  os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos de carácter persoal de xeito gratuíto mediante un correo electrónico a info@alasacoruna.org ou no enderezo R/ Cardenal Cisneros 68 baixo dereita, CP: 15007, A Coruña.

error: Este contenido está protegido. Este contido está protexido.